Home > ข่าวประชาสัมพันธ์> ข่าวทั่วไป> วิธีการเเก้ไขปัญหาการรับชมดีทีวี
 
 
 
 
   
วิธีการเเก้ไขปัญหาการรับชมดีทีวี

 

การปรับปรุงระบบออกอากาศ อาจทำให้ท่านพบปัญหาในการรับชมช่องรายการบางช่อง หากท่านไม่สามารถรับชมช่องรายการดังกล่าวได้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

สำหรับท่านที่ใช้เครื่องรับสัญญาณ DTV รุ่นกล่องขาวและ DTV KE10 รุ่นกล่องดำ

 

1. ให้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ในเครื่องรับสัญญาณของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดย

 

- เปลี่ยนไปที่ช่อง D-Life ช่องหมายเลข 7 บนจานเหลืองดีทีวี

 

- กดปุ่ม Menu

 

- เลือกหัวข้อ “การติดตั้ง” แล้วกดปุ่ม OK

 

- เลือกหัวข้อ “ปรับปรุงซอฟต์แวร์” กดปุ่ม OK

 

o หากมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ท่านจะพบหน้าต่างอธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง เครื่องจะรีบู้ตตัวเองและเข้าสู่ขั้นตอนการอัพเกรดซอฟต์แวร์

 

o กรณีไม่มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ แสดงว่าท่านใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว ให้ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่เพื่อเข้าสู่โหมดการค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ

 

 

2. หากยังไม่สามารถรับชมช่องดังกล่าวได้ ให้ค้นหาช่องรายการด้วยตัวเองตามขั้นตอนดังนี้

 

2.1 สาหรับท่านที่ใช้เครื่องรับสัญญาณ DTV รุ่นกล่องขาว

 

- กดปุ่ม Menu

 

- เลือกหัวข้อ “การติดตั้ง” กดปุ่ม OK

 

- ใส่รหัสผ่าน 9999

 

- เลือกห้วข้อ “ค้นหาเอง”

 

- เลือก TP ที่ต้องการค้นหาช่องรายการ

 

- กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นค้นหาช่องรายการ ทำซ้าเพื่อค้นหาช่องรายการในความถี่อื่นๆ

 

2.2 สาหรับท่านที่ใช้เครื่องรับสัญญาณ DTV รุ่น KE10 กล่องดำ

 

- กดปุ่ม C บนรีโหมตคอนโทรล

 

- เลือก TP ที่ต้องการค้นหาช่องรายการ เช่น 12355 แนวนอน

 

- เลือกโหมดการค้นหาเป็น "ค้นหาเฉพาะ TP"

 

- กดปุ่ม C บนรีโมตซ้า เพื่อเริ่มต้นการค้นหาช่องรายการ และทาซ้าเพื่อค้นหาช่องรายการในความถี่อื่นๆ

 

  โดย TP ที่ต้องเลือกค้นหามีดังนี้

 

o 12355 แนวนอน (ช่อง 3,5,7)

 

o 12313 แนวตั้ง (ช่อง NBT, TPBS)

 

o 12272 แนวตั้ง (ช่อง Football Siam, Star Soccer)

 

 

ทั้งนี้ช่องรายการที่เพิ่มมาจากการค้นหาเอง อาจไม่ได้จัดเรียงอยู่ในช่องหมายเลขเดิม ซึ่งท่านสามารถจัดเรียงช่องรายการได้ใหม่ตามวิธีการในคู่มือการติดตั้งและการใช้เครื่องรับสัญญาณ หรือจากเว็บไซต์ หากทำตามวิธีการข้างต้นแล้วยังไม่สามารถรับชมได้ตามปกติ กรุณาติดต่อ DTV Call Center โทร. 0 2950 5005

 

 
 
 
 
 
 
 
DTV Service Co.,Ltd Copy Right Reserved . Call Center : 02 950 5005 Thailand Web
Stat