Home > ช่องรายการทั้งหมด > Mysci (DTV 45)
 
 
 
 
   

 

 
 

Mysci ช่องสารคดีคุณภาพเยี่ยม รับชมได้ทาง DTV ช่อง 45ความจริงของสภาวะโลกร้อน

 
การแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ เหตุสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศ มนุษย์จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อนใช่หรือไม่ หรือนี่คือพลังจากธรรมชาติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ร่วมค้นหาคำตอบนี้ได้ทางช่อง MYSCI ตอน ความจริงของสภาวะโลกร้อน โลกของผู้พิการทางการได้ยิน

 ผู้พิการทางการได้ยินหรือคนหูหนวก พวกเขามีการสื่อสารผ่านภาษามือ เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี มีการทดลองผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้แก่คนหูหนวก พวกเขาก็จะได้ยินเสียงและสามารถที่จะเรียนภาษาพูดได้ เทคโนโลยีนี้จะเป็นเพียงการทดลองหรือใช้ได้ในชีวิตจริงของคนหูหนวก ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ทางช่อง MYSCI ตอน โลกของผู้พิการทางการได้ยิน ความจริงของสภาวะโลกร้อน
 
 การแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ เหตุสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศ มนุษย์จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อนใช่หรือไม่ หรือนี่คือพลังจากธรรมชาติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ร่วมค้นหาคำตอบนี้ได้ทางช่อง MYSCI ตอน ความจริงของสภาวะโลกร้อนตอน : Vova Einstein’s  Big  Idea

 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เด็กหนุ่มมหัศจรรย์กับความสามารถทางฟิสิกส์ ผู้สร้างสมการ E=mc2 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน สมการที่โด่งดังที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์ ได้ถูกพัฒนาออกมาเป็นระเบิดปรมาณูได้อย่างไร ร่วมไขปริศนาหาคำตอบของสมการ E = mc2 ทางช่อง MYSCI ตอน Nova Einstein’s  Big  Idea แนวอันยิ่งใหญ่ของไอน์สไตน์


   
   
 
  • DTV Service Co.,Ltd Copy Right Reserved . Call Center : 02 950 5005 Thailand Web
Stat